FFE Magazine

Ang Pipit

Composer: Levi Celerio

La, la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la
May pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy
At nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon
Dahil sa sakit ‘di na makaya pang lumipad
At ang nangyari ay nahulog
Ngunit parang taong bumigkas.
Mamang kay lupit ang puso mo’y ‘di na nahabag
‘Pag pumanaw ang buhay ko
May isang pipit na iiyak.
la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la
(Repeat all)
(Instrumental)
Dahil sa sakit ‘di na makaya pang lumipad
At ang nangyari ay nahulog
Ngunit parang taong bumigkas.
Mamang kay lupit ang puso mo’y ‘di na nahabag
‘Pag pumanaw ang buhay ko
May isang pipit na iiyak.
la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la
La lalala lalala lalalalala
La lalala lalala lalalalala
Dahil sa sakit ‘di na makaya pang lumipad
At ang nangyari ay nahulog
Ngunit parang taong bumigkas.
Mamang kay lupit ang puso mo’y ‘di na nahabag
‘Pag pumanaw ang buhay ko May isang pipit na iiyak.
la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la (fading) gfg

English Translation:

La, la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la
5
Someone stoned a bird
At the branch of a tree And the stone hit
The wings of the little bird 5
Because of the pain
It wasn’t able to fly
And what happened is it fell
But like a person who uttered…
Oh cruel man
How pitiless your heart is If I die
There will be a pipit bird who will cry
5
la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la
%%%

SHARE YOUR IDEAS

COMMENTS

Leave a Reply

 

Important Advisory

Happy Regalo Information

Heavenly Matters1

Beauty and Fashion

21mar sidebar2

 

 materialism

 


100-yrs-beauty-4-12-14 - Copy

important advisory

 

 how they do it

BDO

bdo

 

Weather Forecast

Philippine Peso Converter
Philippine and European Times